Sarsa

MUINAINEN SARSA

– Paikallishistoria tutuksi paikkatietoa kehittämällä

Kangasalan Sarsa on Länsi-Suomen pitkäaikaisin muinaisasuinpaikka, jolla on asuttu noin 8000 vuotta eli lähes koko esihistoriallisen ajan. Laajuudeltaan ja merkitykseltään se on yksi huomattavimmista muinaisjäännösalueista Pirkanmaan ja koko Suomen mittakaavassa.

Pirkanmaan merkittävimmän muinaismuistoalueen Kangasalan Sarsan esihistoriallisissa löydöissä ovat edustettuina kaikki läntisen Suomen kivikauden ja Sisä-Suomen varhaisen metallikauden vaiheet. Sarsasta on olemassa ja ollaan tuottamassa julkaisuja sekä tutkimuksia. Niiden kiinnostavuutta lisäävät historian ja luonnon saavutettavuus autenttisilla tapahtumapaikoilla. Oman eritysipiirteensä tuo Wääksyn kartanon kulttuuriympäristön laajaa vuosisatainen historia.

Sarsa on myös mainittu maakuntakaavassa matkailupalvelujen kehittämisalueena. Alueella sijaitseva, yli 50-vuotias perhematkailukohde Kangasalan Pohtiolampi kunnostettavine muinaispolkuineen ja kehittyvine palveluineen toimii porttina muinaismuistoalueelle tarjoten elämyksiä ja oivalluksia eri ikäisille historiasta, luonnosta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille kävijöille.

Netissä voi nyt  kurkistaa ”Muinaisen Sarsan salaisuuksiin” ajasta ja paikasta riippumatta. Parhaiten ”Muinaiseen Sarsaan” pääsee tutustumaan paikan päällä aloittamalla Pohtiolampikeskuksesta.

Vuonna 1604 tapahtunut suuri luonnonmullistus, Sarsankosken katoaminen tekee “Muinaisesta Sarsasta” vielä mielenkiintoisemman tutustumiskohteen.

Lisää tietoa Sarsasta:

Muinainen Sarsa -sivusto

eMuseo.fi/sarsa: Oppaassa kerrotaan Kangasalan Huutijärvellä sijaitsevan Sarsan alueen esihistoriallisista ja historiallisista erityispiirteistä. Sarsa on Länsi-Suomen pitkäaikaisin muinaisasuinpaikka, jolla on asuttu noin 8000 vuotta eli lähes koko esihistoriallisen ajan.

Muinainen Sarsa Karttatyökalu: http://arcg.is/0vP4W9

Muinainen Sarsa Virtuaalikierros: https://kuula.co/post/7PgvH