K50-messuarvonta: Voita kulttuurimatka kahdelle!

Arvomme osallistujien kesken pääpalkintona arvomme kulttuurimatkan kahdelle (arvo n. 140 €). Arvonta suoritetaan 28.2. ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Pakettiin sisältyy 50 euron lahjakortti Kangasala-talon esityksiin, 50 euron lahjakortti Ravintola Paakariin, liput kahdelle Kimmo Pyykkö -taidemuseoon ja liput kahdelle Auton ja tien museo Mobiliaan. 

Osallistu arvontaan lomakkeella.

Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Järjestäjä Visit Kangasala, Business Kangasala Oy

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien Visit Kangasalan, Kangasala-talon, Auton ja tien museon ja Kangasalan kaupungin henkilökunta ja perheenjäsenet.

Kampanja-aika
Arvontaan voi osallistua 25.2.–27.2.2023 välisenä aikana. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

Kuinka osallistua arvontaan

Kilpailuun voi osallistua täyttämällä lomakkeen www.visitkangasala-sivustolla.

Palkinnot
Järjestäjä arpoo kaikkien osallistuneiden kesken palkinnon, arvo noin 140 €.

Palkinnon luovutus/Julkisuus
Voittaja arvotaan 28.2.2023. Voittajaan otetaan yhteyttä s.postitse/puhelimitse viimeistään seuraavan kuukauden 14 pv. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa valintahetkestä lukien, arvotaan uusi voittaja.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

Arpajaisvero / Vaihto
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun sääntösivulla.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan.